Close

Venlo
regionomics

Venlo heeft een voorbeeldpositie als het gaat om het omarmen van de principes van Cradle to Cradle, met als belangrijkste voorbeeld het nieuwe gemeentegebouw. Venlo Regionomics maakt business van duurzaamheid. Aan de hand van de beproefde scan, screen, implement methodiek worden Cradle to Cradle geïnspireerde ideeën in een half jaar tijd vertaald naar Cradle to Cradle geïnspireerde producten en bedrijven. Venlo Regionomics is een initiatief van Blue Innovation Center, C2C Expolab en Gemeente Venlo.

Waarde creëren voor onze regio op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, maatschappij en economie, met de principes van Cradle to Cradle en Blue Economy. Dat is waar Venlo Regionomics naar streeft. 

Van filosofie
naar regionale
business

Het gestructureerde proces van scan, screen, implement leidt tot een gedetailleerd portfolio van kansen uit de regio. Al deze kansen moeten voldoen aan de principes van Cradle to Cradle en Blue Economy en zijn dus vernieuwend en duurzaam en geven inzicht tot een economisch haalbaar business model. Dit proces bestaat uit drie fases:

Het proces

Wat kun je verwachten?
Op 22 en 23 juni worden de eerste twee fases van de methodiek onder handen genomen: het scannen van de regio op kansen en uitdagingen en het screenen waarin we ideeën, clusters en mogelijkheden gaan ontdekken.
>>lees meer

Wanneer we consensus hebben bereikt over de drie tot vijf businessideeën, gaan we ons richten op de implementatie ervan. In een snel traject definiëren we korte termijn doelstellingen, terwijl we ook de lange termijn voordelen benoemen, om zo tot een nieuw economisch model te komen. Tijdens het eindevenement in november worden de resultaten gepresenteerd.


Tijdens de tweede fase van het proces van ontdekken en reality checks gaan we op zoek naar de clusters die het meeste perspectief bieden, waar ondernemers warm van worden en waarvoor brede partnerships op de been kunnen worden gebracht. Alle stakeholders gaan de handen in elkaar steken om drie tot vijf concrete producten of start-ups op te zetten.

Deze oefening richt zich op het onthullen van de kansen in een regio. We kijken naar wat er in de regio aanwezig is aan natuurlijke bronnen, bedrijven, infrastructuur, cultuur, talenten, educatie, etc. We brengen alle kansen in kaart en benoemen de impact en cohesie die ze hebben met de uitdagingen in de regio. Uiteindelijke ontstaan clusters van zelfversterkende resultaten, die zonder hulp van subsidies kunnen bestaan.

Scan

screen

implement

Eva Starmans

over de initiatiefnemers en hun visie

Over de principes van Cradle to Cradle en de visie van het
C2C ExpoLAB.

Desiree Driesenaar

Over duurzame business, hoe ze te herkennen en inspirerende voorbeelden vanuit Blue Economy.

“We zijn er tegenwoordig met zijn alle erg goed in geworden om zoveel mogelijk termen te bedenken waarmee we ene duurzaamheidsstroming kunnen onderscheiden van de andere: innovatieve duurzaamheid Cradle to Cradle, Circulaire economie, blue economie, MVO, we-economie, eco-efficiency, biobased, Industrial design, the natural step, new economie en en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Daarbij komen we ook nog om in de meetinstrumenten waaronder BREEAM, LEED, GPR, Greencalc, Eco-Quantum, het energielabel en nog vele meer. Er blijken wereldwijd rond de 500 instrumenten te zijn om duurzaamheid meetbaar te maken. Dat maakt het er allemaal niet doorzichtiger op....

>> lees meer

“De meeste mensen zullen de 3 P’s wel kennen: people, planet, profit. Duurzame bedrijven zorgen voor een balans tussen alle drie deze elementen. Dus niet alleen een goedkoop product produceren en de vervuilingskosten op de maatschappij afwenden, maar verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. In de methode scan, screen, implement gaan we op zoek naar alle kansen die nog niet benut worden. We kijken naar de uitdagingen van onze regio, maar tegelijkertijd kijken we ook naar wat er allemaal aanwezig is dat kansen biedt voor nieuwe business. Het kan zijn dat er goed bruikbare reststromen zijn waar, met toevoegen van waarde, prachtige nieuwe producten van te maken zijn.">> lees meer

best practices

Bekijk deze case studies voor een beeld van de impact die cradle to cradle gecertificeerde producten met zich meebrengt.

Ecover 

Van Houtum

Mosa

venlo regionomics is een initiatief van